Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής - Απλή αντικατάσταση - Σύνθεση - Αποσύνθεση - Διάσπαση

Ασκήσεις στις αντιδράσεις

Άσκηση 1η
Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις :
Zn + HBr →Fe + H2SO4 →
Cu + AgNO3Sn + HCl →
H2 + AgCl →Zn + AuCl3 →
Al + Cr2O3 →Zn + H3PO4 →
Fe + SnSO4 →Pb + HCl →
Fe + CaCl2 →Cu + HCl →
Bα + H2O →K + H2O →
Cu + H2O →Cl2 + MgBr2 →
Cl2 + KI →Br2 + NaCl →
Cl2 + H2S →Mg + H2O →

Άσκηση 2η
Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις σύνθεσης και αποσύνθεσης :
Η2 + Βr2 →…… → H2 + S
Cu + O…… → Nα + O2
C + O2 →……… → Hg + O2
Al + O2 →…………→ C + O2
Fe + S →…………→H2 + N2
N2 + H 
…… + ….. → HF 
…… + …… →N2O4 
…… + …… →PH3 
…… → H2O2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου