Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Διπλή αντικατάσταση 2η φάση

Β1 Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις διπλής αντικατάστασης που ακολουθούν :

α. .............................. +  ..................  →  AgCl   +  Al(NO3)3
β. .............................. +  ..................  →  H2S   +  FeSO4
γ.  ............................. +  ..................  →  Cu(OH)2  +  K3PO4
δ. .............................. +  ..................  →  ΝΗ3  +  ZnCl2 + H2O
ε. .............................. +  ..................  →   Ba(OH)2 + CaSO4
στ. .............................. +  ..................  →  Zn(NO3)2   +  CO2  + H2O
ζ. .............................. +  ..................  →  HCl  +   FePO4
θ. .............................. +  ..................  →  Al2S3   +  NH3   + H2O
ι. .............................. +  ..................  →  Pb(OH)2   +  Nα2CO3

κ. .............................. +  ..................  →  FeCO3  + KBr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου