Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Απλή Αντικατάσταση

Α-3 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις
1) Al + HC
5) Cu + AgNO3 
10) Mg + H2O 
2) Pb + Na2S →
6) Ca + ZnI2 
11) Hg + FeI2 
3) Na + H2O 
7) Fe + AgNO3 
12) K + BaBr2 
4) Ag + H2O 
8) Fe + CuSO4 
13) Na + Al2O3 

9) Ca + H2O 
A-4 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις:


1.       Cl2 + KI
2.       Br2 + NαF
3.       F2 + FeI2
4.       S  +  ZnCl2
5.       Br2 + Fe2S3
6.       Ι2     + Η2S
7.       F2  +  AlCl3
8.       Cl2  +  BaF2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου