Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ασκήσεις στην εξουδετέρωση - διπλή αντικατάσταση

Α-1 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις: :

1. ΝαΟΗ + H2SO4
2. H3PO4 + KOH →
3. Fe(OH)2 + H2SO4
4. H2S  +  Al(OH)3
5. NH3 + HNO3
6. H3PO4 + Ca(OH)2
7. Fe(OH)2 + H3PO4  →
8. HI + Fe(OH)3
9. HCN + Mg(OH)2
10 . Al(OH)3 + H2SO4
11. NH3 + H2SO4
12. H2S + Pb(OH)4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου