Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Ομοιοπολικός Δεσμός Δευτέρα 8/12/14

Ε-2 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων :
α. 15Α με 15Α
β. 16Β με 9Γ
γ. 15Α με 1Δ
δ. 14Ε με 35Ζ 
ε. 6Θ με16Β 
στ. 6Θ , 1Δ και 7Λ
Να γράψετε τον Ηλ. Τ , ΣΤ, ΜΤ.
α. Οι παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές .
β. Οι δυνάμεις στους παραπάνω χημικούς δεσμούς είναι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.
γ. Η ένωση μεταξύ Β,Γ περιλαμβάνει τριπλό δεσμό.
δ. Υπάρχει το μόριο Ε2.
ε. Η ένωση ΑΗείναι στερεό σώμα και είναι καλό αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
στ. Οι ομοιοπολικές ενώσεις μπορεί να είναι και άλατα .
ζ. Το στοιχείο 15Α μπορεί να σχηματίσει 3 ομοιοπολικούς δεσμούς.
η. Στην ένωση Ο=Μ=Ο το στοιχείο Μ ανήκει στην 14η ομάδα του Π.Π. ( 6Ο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου