Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Χημικοί δεσμοί

Για τη Δευτέρα 24-11-2014 να κάνετε τις ερωτήσεις Α-1 έως Α-3Ε-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικών δεσμών στα παρακάτω ζεύγη στοιχείων. Να βρεθούν οι Ηλεκτρονικοί Τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
α. 11A , 15Β
β. 13Γ , 15Δ
γ. 20Ε,  9Ζ
δ. 35Θ , 12Λ
ε. 13Γ , 8Μ
α. Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;
β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες :
1. Η ένωση που σχηματίζεται μεταξύ των στοιχείων Α και Β είναι στερεό σώμα σε συνθήκες δωματίου.
2. Τα ιόντα που σχηματίζουν την ένωση μεταξύ Α και Β έχουν αναλογία 1:1 στο κρυσταλλικό πλέγμα.
3. Η ένωση μεταξύ Γ και Μ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Το 1Η δημιουργεί ιοντική ένωση με το στοιχείο Ε ο χημικός τύπος της οποίας είναι ΕΗ3.

5. Όλες οι παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές ενώσεις άρα τήγματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ε-2 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων :
α. 15Α με 15Α
β. 16Β με 9Γ
γ. 15Α με 1Δ
δ. 14Ε με 35Ζ
ε. 6Θ με16Β
στ. 6Θ , 1Δ και 7Λ
Να γράψετε τον Ηλ. Τ , ΣΤ, ΜΤ.
α. Οι παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές .
β. Οι δυνάμεις στους παραπάνω χημικούς δεσμούς είναι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.
γ. Η ένωση μεταξύ Β,Γ περιλαμβάνει τριπλό δεσμό.
δ. Υπάρχει το μόριο Ε2.
ε. Η ένωση ΑΗ3 είναι στερεό σώμα και είναι καλό αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
στ. Οι ομοιοπολικές ενώσεις μπορεί να είναι και άλατα .
ζ. Το στοιχείο 15Α μπορεί να σχηματίσει 3 ομοιοπολικούς δεσμούς.
η. Στην ένωση Ο=Μ=Ο το στοιχείο Μ ανήκει στην 14η ομάδα του Π.Π. ( 6Ο).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου