Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ασκήσεις με mol , g , L (STP) - Επανάληψη στις Χημικές αντιδράσεις


Επαναληπτικές ασκήσεις στις χημικές αντιδράσεις :
Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις και να βρεθούν οι ΜΤ (των ενώσεων Α,Β,Γ .....) που ακολουθούν στην παρακάτω εργαστηριακή περιγραφή :
Υδατικό διάλυμα HCl αντιδρά με μεταλλικό Fe και σχηματίζεται ένα άλας Α και ένα αέριο Β. Το Α αντιδρά με διάλυμα ΝαΟΗ και σχηματίζεται ίζημα Γ. Το αέριο Β αντιδρά με αέριο Ν2  και σχηματίζεται μια βάση Δ. Η Δ αντιδρά Η2S και σχηματίζεται άλας Ε. Το Ε αντιδρά με δ/μα Ca(OH)2 και σχηματίζεται ίζημα Θ.

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις και να βρεθούν οι ΜΤ (των ενώσεων Α,Β,Γ .....) που ακολουθούν στην παρακάτω εργαστηριακή περιγραφή :
Αέριο Η2 αντιδρά με Ι2 και σχηματίζουν το σώμα Α. Το Α αντιδρά με Ca και σχηματίζεται ένα στερεό σώμα Β. Το σώμα Β αντιδρά με δ/μα Pb(NO3)2  και σχηματίζεται ίζημα Γ και ένα σώμα Δ. Το σώμα Δ αντιδρά με αραιό δ/μα H2SO4 και σχηματίζεται ίζημα Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου