Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Συγκέντρωση 1η Φάση


Για τη Δευτέρα 31-3-14 Να κάνετε τις υπόλοιπες ασκήσεις στην καταστατική εξίσωση και τις ασκήσεις :1-7 από το παρακάτω φυλλάδιο . 
Απαντήσεις των ασκήσεων : 1. 0,4g -800mL 2. 0,1M - 1,852g 3. 4M - 12,04 1023 4. 0,22M 5. 0,5M 0,85%w/v 6. 8%w/w - 9,6%w/v 7. 0,8%w/v - 0,76%w/w

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου