Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Εξουδετέρωση

Για τη Δευτέρα 27-1-14 μόνο την Α-2
Α-2 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης :
1. ΝαΟΗ + Η2S →
2. ΗΒr + Ba(OH)2 →
3. Η3PΟ4 + AgOH →
4. NH3 + H2SO4 →
5. Ca(OH)­2 + H2CO3 →
6. Fe(OH)3 + HCℓO4 →
7. Η2SO3 + Aℓ(OH)3 →
8. Αℓ(ΟΗ)3 + Η2S →
9. HI + Mg(OH)
10. Η3PΟ4 + Mg(OH)
11. NH3 + HNO3 →
12. NH3 + Η3PΟ4 →
13. ΚΟΗ + ΗCN →
14. Zn(OH)2 + HBrO2 →
15. CuOH + H2S →
16. Pb(OH)4 + HCℓO3 →
17. Fe(OH)3 + H3PO4 →


A-3 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης:


1. ………….. + …………… → ΚCℓ + H2O
2. …………….+ …………… → CaSO4 + H2O
3. …………….+ …………… → Na2CO3 + H2O
4. …………….+ …………… → NH4CℓO4
5. …………….+ …………… → MgI2 + H2O
6. …………….+ …………… → Aℓ2(SO4)3 + H2O
7. …………….+ …………… → Fe(NO2)3 + H2O

8. …………….+ …………… → (NH4)2SO3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου