Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων


Φάση 1η  
Α-1 Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης
H2S

μη οξυγονούχο οξύ
Ca(OH)2


Η2CO3


H2SO3


Fe(OΗ)3


H3PO4

ΗΝΟ2


Pb(ΟΗ)4


ΑgOΗ


ΗΙ

Pb(OH)2


HCN


 Aℓ(OH)3Α-2 Να γράψετε τους χημικούς τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης

Υδροφθόριο


υδροξείδιο του Fe(III)


θειώδες οξύ


υδροξείδιο του βαρίου


υδροξείδιο του Cu (I)

υδροκυάνιο


υδροξείδιο του χρωμίου (VI) 


υδροξείδιο του ασβεστίου


υδροξείδιο του Zn


νιτρικό οξύ

Υδρόθειο


θειικό οξύ


Φωσφορικό οξύ


υδροξείδιο του μολύβδου (ΙΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου