Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

New
Ε-9. Να βρεθεί ο ΓΜΤ και οι  ομόλογες σειράς 
α. C5H10         β. C2H6Ο                    γ. C7H14Ο                   δ. C4H6                       ε. C8H16Ο2

στ. C3H7Cℓ     ζ. C4H10Ο                   η. C2H4Ο                    θ. C8H18                            ι. CH2Ο


 Ε-13 Ποιες από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις μπορούν να  ανήκουν στη ίδια ομόλογη σειρά και σε ποια ;
α. C3H8            β. C3H6Ο             γ. C12H24Ο2                δ. C5H12                     ε. C5H10Ο2

στ. C3H4           ζ. C4H10Ο            η. C8H14                     θ. CH4                                 ι. C6Η6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου