Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

A-1 Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Ζ
Α
Αριθμός πρωτονίων
Αριθμός νετρονίων
Αριθμός ηλεκτρονίων
Χ
22
45Ψ


37
30

Ω
17


21

Θ

50


22


Α-2 Το άτομο του στοιχείου Χ έχει μαζικό αριθμό Α=80 και διαθέτει 8 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Να βρεθούν : ο ατομικός αριθμός του στοιχείου και ο αριθμός των υποατομικών σωματιδίων πρωτόνια ,  νετρόνια και ηλεκτρόνια.

Α-3 Ποιες από τις παρακάτω προσομοιώσεις μορίων αντιστοιχούν σε μονοατομικά ,διατομικά , πολυατομικά  μόρια στοιχείων και ποιες σε μόρια χημικών ενώσεων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου