Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Συγκέντρωση διαλυμάτων 2η Φάση


Συγκέντρωση διαλυμάτων

Ε-1 Να συμπληρωθεί ο πίνακας , αφού γίνουν οι χημικοί υπολογισμοί:
Διαλυμένη ουσία
Όγκος δ/τος
C (M)
%w/v
4,48 L NH3(g) STP
2L
............
..............
......... g KOH
200mL
............
2,24
3,01 1022 μόρια  Η2S
..........
0,05M
...........
.......... L HCl(g) STP
800 mL
0,2M
..........
Mr=...........

0,4M
0,68%w/v

Ε-2 Να συμπληρωθεί ο πίνακας, αφού γίνουν οι χημικοί υπολογισμοί:
Διαλυμένη ουσία
%w/w
C (M)
%w/v
d (g/mL)
H2SO4
0,49
...........
...........
1,2
NαOH
...........
 0,1Μ
...........
1,05
ΝΗ3
...........
...........
0,17
1,12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου