Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Αλκένια


Ασκήσεις στα αλκένια

1. Πόσα mL δ/τος Br2/CCl4  4%w/v μπορούν να αποχρωματίσουν 4,48L προπενίου μετρημένα σε STP. Ποια η μάζα του προϊόντος που θα σχηματιστεί;
2. Πόσα g αιθενίου αποχρωματίζουν 200mL δ/τος Br2/CCl4  16%w/v ; Η μισή ποσότητα του αιθενίου καίγεται πλήρως με το απαιτούμενο Ο2 , πόσα L CO2 θα παραχθούν μετρημένα σε STP;
3. 5,6L 1-βουτενίου μετρημένα σε STP αποχρωματίζουν 400mL δ/τος Br2/CCl4 . Ποια είναι %w/v του δ/τος του Br2; Ποια η μάζα του προϊόντος που θα σχηματιστεί ;
4. Διαθέτουμε 5,6g αιθενίου και διαβιβάζονται σε 200mL δ/τος Br2/CCl4  8%w/v. Θα αποχρωματιστεί το δ/μα του Br2;
Ίση ποσότητα αιθενίου καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20%v/v σε O2) . Ποιος ο όγκος του αέρα μετρημένος σε STP; Ποια η σύσταση των καυσαερίων μετά την ψύξη σε L μετρημένα σε STP;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου