Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Καύση Ι


Ε-6 Να γίνουν οι τέλειες καύσεις των παρακάτω οργανικών ενώσεων :
α. πεντάνιο :
β. μεθυλο βουτίνιο:
γ. C5H10 :
δ. C10H18 :
ε.  CvH2v+2 :
στ. 1-εξανόλη
ζ. CvH2vO2:
η. ενός υδρογονάνθρακα (CxHψ)
θ. μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης:

Ε-7 Να γίνουν οι ατελείς καύσεις προς CO και μετά προς C (δύο διαφορετικές) για τις παρακάτω οργανικές ενώσεις :
α. C7H14 :
β. προπένιο
δ. μεθυλο βουτίνιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου