Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Ομοιοπολικοί δεσμοί

Πατήστε ΕΔΩ για την περιγραφή των χημικών δεσμών Ασκήσεις στους χημικούς δεσμούς  (φάση 1η)

Β1. Δίνονται τα στοιχεία 16Α,  14Β, 9Γ , 1Δ.
Να περιγράψετε τους δεσμούς (Ηλ.Τ.) όπου σχηματίζονται :
Ι) Α,Δ                     ΙΙ) Α,Γ                    ΙΙΙ) Α,Β                  ΙV) A,A
V) Γ,Γ                     VI) B,Γ                   VII)  Δ,Δ                              

Β2. Το στοιχείο Α βρίσκεται στη 15η ομάδα του ΠΠ και στην 2η περίοδο.
α. Ποια η ηλεκτρονιακή του δομή ;
β. Να περιγράψετε το χημικό δεσμό (Ηλεκτρονιακό Τύπο) που θα σχηματίσει :
Ι. με το 1Η            ΙΙ. με το Α            III. με το  35Βr
γ. Ποιος ο ΣΤ και ποιος ΜΤ των παραπάνω ενώσεων;


Β3. Το ιόν Α2- έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 17C-.
α. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο ανήκει το στοιχείο Α;
β. Ποιος ο δεσμός του Α με το 1H (Ηλ.Τ.);
γ. Ποιος ο δεσμός του Α με το 9F (Ηλ.Τ.);

Β4. Ποιος ο Ηλ.Τ. του CH2Δίνονται 6, 1H , 8O
α. Ποιος είναι ΣΤ και ποιος ο ΜΤ της παραπάνω ένωσης;Ομοιοπολικοί δεσμοί –Επαναληπτικές ασκήσεις στους δεσμούς  2η ΦΑΣΗ

Γ-1 Το στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο του ΠΠ είναι αμέταλλο και έχει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο.
α. Να βρεθεί ο ατομικός του αριθμός;
β. Ποιος ο Ηλ.Τ. της ένωσης του Α με τον 6C;
γ. Ποιος ο ΜΤ της ένωσης του Α με το 1Η;

Γ-2 Το στοιχείο Γ σχηματίζει ομοιοπολική ένωση με το 17C η οποία έχει τύπο ΓC2.
α. Σε ποια ομάδα του ΠΠ ανήκει το στοιχείο Γ ;
β. Ποιος ο Ηλ.Τ. της ένωσης ΓC2 ;
γ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες για την ένωση ΓC2;
i. Η ένωση ΓC2 είναι μόριο.
ii. Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
iii. Είναι σίγουρα αέριο σώμα.
iv. Διαθέτει δύο πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς.
v. Το Γ έχει δύο μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων.
vi. Το Γ σχηματίζει διπλό δεσμό με το Cℓ.

Γ-3 Το στοιχείο Δ ανήκει στη 2η περίοδο του ΠΠ και σχηματίζει με το 1Η μοριακή ένωση με τύπο ΔΗ3.
α. Σε ποια η ομάδα του ΠΠ ανήκει το στοιχείο Δ;
β. Ποιος ο Ηλ.Τ. και ποιος ο ΣΤ της ένωσης ΔΗ3 ;
γ. Πόσα μη δεσμικά και πόσα δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων έχει το Δ στην ένωση ΔΗ3;
δ. Ποιος ο Ηλ.Τ. και ποιος ο ΣΤ του Δ2 ; Είναι πολωμένοι ή όχι οι δεσμοί στο Δ2;

Γ-4 Το στοιχείο Ε διαθέτει ιόν με φορτίο Ε 2- το οποίο έχει ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 15P3-.
α. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή του Ε2- και ποια του Ε. Ποιο είναι σταθερότερο;
β. Ποιος ο Ηλ.Τ. των ενώσεων του Ε με : i) με το 11Να      ii) 17C   iii) 1H
Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές και ποιες ιοντικές;
γ. Το στοιχείο Ψ έχει 2μονήρη στην εξωτερική στιβάδα και είναι μέταλλο. Ποιος ο Ηλ.Τ. της ένωσης που σχηματίζει το Ψ με το Ε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου