Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Β΄ Λυκείου Χημεία ΓΠ


1η Φάση:Να γίνουν οι ασκήσεις Ε-1 έως Ε-3 και Ε-6 και Ε-8.
2η Φάση: Να γίνουν οι υπόλοιπες ασκήσεις και η άσκηση-1


Άσκηση -1   Σε ποιο ΓΜΤ και σε ποιες  ομόλογες σειρές ανήκουν οι παρακάτω οργανικές ενώσεις ;
1.       C5H10O
2.       C8H18O
3.       C2H4O2
4.       C5H10
5.       C6H12O
6.       CH4O
7.       C5H11Cl
8.       C6H14O
9.       C2H2
10.   C10H20
11.    CH4
12.   C3H6O2
13.   C4H8O2
14.   C7H12
15.   C5H10O2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου