Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αλκένια 1η Φάση


1. Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις
α. 2-προπανόλη παρουσία Η2SO4(π)/1700C®
β. 1-χλωρο πεντάνιο +ΝαΟΗ(αλκοολικό) ®
γ. 1- προπανόλη παρουσία Η2SO4(π)/1700C®
δ.  2-βουτανόλη παρουσία Η2SO4(π)/1700C®
ε.  2-βρώμο 3-μέθυλο βουτάνιο +ΝαΟΗ(αλκοολικό) ®

2. Να παρασκευαστούν με δύο τρόπους οι παρακάτω ενώσεις:
 α. 1-βουτένιο      β. προπένιο                  γ. 2-βουτένιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου