Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

2η Φάση της Καύσης υδρογονανθράκων

Μεθοδολογία ασκήσεων καύσης.
Για  την  επίλυση  ασκήσεων  καύσης πρέπει να ακολουθήσουμε  ορισμένα  βήματα:
1ον Γράφουμε  την  αντίδραση  της  καύσης  και  συμπληρώνουμε  τους  συντελεστές.
2ον Επιλέγουμε  με ποια μονάδα  θα κάνουμε  τους  υπολογισμούς  συνήθως mol εκτός  και  αν ξέρουμε  ότι τα  αντιδρώντα  και τα  προϊόντα   της  καύσης  είναι  αέρια   και  τα  δεδομένα  και  τα  ζητούμενα   είναι σε μονάδες  όγκου  οπότε χρησιμοποιούμε cm3 ή L.


Οι  όγκοι  πρέπει  να  έχουν  μετρηθεί στις  ίδιες  συνθήκες  πίεσης  και  θερμοκρασίας.
Παράδειγμα:
C3H8      
+  5  O
->
3 CO2 
+  4 H2O
Xmol               
5Xmol               
mol        
mol
X  L
5X L                 
L        
4 Χ L
*Πρέπει  να τονιστεί  ότι αν  όγκος  αναφέρεται  σε  stp μπορούμε να  τον  μετατρέψουμε  σε mol με τον  τύπο   n=Vstp/22,4 
επίσης  αν  μας δίνουν  μάζα (g) τότε  μετατρέπουμε σε mol μέσω  του  τύπου n=mr

Παρατήρηση 1η : Στα καυσαέρια της τέλειας καύσης υπάρχουν CO2 και H2O. Όμως πολλές φορές χρησιμοποιούμε περίσσεια O­2

 ( ανάλογα με τα δεδομένα της άσκησης) άρα στα καυσαέρια θα υπάρχει η περίσσεια του Ο2.

Επίσης όταν η καύση γίνεται με αέρα τότε στα καυσαέρια θα υπάρχει όλο το Ν2 του αέρα.


Φάση 2η

Α-1 Διαθέτουμε 2,24L βουτανίου μετρημένα σε stp. Η ποσότητα αυτή του υδρογονάνθρακα καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα O2. 
Να βρεθούν :
α. Η μάζα του νερού που παράγεται.
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.

A-2  12,6g C3H6 καίγονται πλήρως με το απαιτούμενο Ο2. Να βρεθούν :
α. Η μάζα του CO2 που παράγεται.
β. Ο όγκος του O2 μετρημένος σε stp.

A-3  Πόσα g 1-βουτενίου πρέπει να καούν πλήρως με το απαιτούμενο Ο2 έτσι ώστε στα καυσαέρια να σχηματιστούν 88g CO2.
α. Πόσα g νερού παράγονται ;
β. Πόσα L O2 μετρημένα σε stp απαιτούνται για την πλήρη καύση της μισής ποσότητας του υδρογονάνθρακα; 
A-4  100mL πεντανίου καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο Ο2.
α. Ποια η σύσταση των καυσαερίων ;
β. Αν τα καυσαέρια ψυχθούν , ποιος ο όγκος τους μετά την ψύξη;
Οι  όγκοι  πρέπει  να  έχουν  μετρηθεί στις  ίδιες  συνθήκες  πίεσης  και  θερμοκρασίας

Α-5 20mL προπινίου καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο αέρα (20%v/v O2).
α. Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
β. Αν τα καυσαέρια ψυχθούν , ποιος ο όγκος τους μετά την ψύξη;
Οι  όγκοι  πρέπει  να  έχουν  μετρηθεί στις  ίδιες  συνθήκες  πίεσης  και  θερμοκρασίας.

Α-6  80mL 1,3-βουταδιενίου καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο όγκο αέρα (20%v/v O2).
α. Ποια η σύσταση των καυσαερίων;
β. Αν τα καυσαέρια ψυχθούν , ποιος ο όγκος τους μετά την ψύξη;
Οι  όγκοι  πρέπει  να  έχουν  μετρηθεί στις  ίδιες  συνθήκες  πίεσης  και  θερμοκρασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου