Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ώσμωση και ωσμωτική πίεση Β΄ θετική κατεύθυνση


Ερωτήσεις  θεωρίας  1ης φάσης

1. Τί είναι ημιπερατή μεμβράνη ;
2. Τι ονομάζεται ώσμωση και τι ωσμωτική πίεση δ/τος;
3. Αν φέρουμε σε επαφή δια μέσω ημιπερατής μεμβράνης ένα υδατικό δ/μα C6H12O6 0,1M με υδατικό δ/μα ΝΗ2CONH2  0,2Μ , προς ποια κατεύθυνση θα διαχυθούν τα περισσότερα μόρια νερού ; Σε ποιο διάλυμα πρέπει να ασκήσουμε εξωτερική πίεση για να μη συμβεί το φαινόμενο της ώσμωσης; Αν ασκήσουμε σ' αυτό το δ/μα μεγαλύτερη πίεση από την ωσμωτική πίεση τι θα συμβεί ; (Τα διαλύματα έχουν ίδια θερμοκρασία )
4. Αν φέρουμε σε επαφή δια μέσω ημιπερατής μεμβράνης ένα υδατικό δ/μα C6H12O6 0,1M με καθαρό διαλύτη (νερό) , προς ποια κατεύθυνση θα διαχυθούν τα περισσότερα μόρια νερού ; Σε ποιο υγρό πρέπει να ασκήσουμε εξωτερική πίεση για να μη συμβεί το φαινόμενο της ώσμωσης; Αν ασκήσουμε σ' αυτό το δ/μα μεγαλύτερη πίεση από την ωσμωτική πίεση τι θα συμβεί ; (ίδια θερμοκρασία )
5. Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα : Δ1 δ/μα C12H22O11  3,6%w/v  και  Δ2 δ/μα C6H12O6 3,6%w/v.  Αν τα δύο δ/τα  έχουν την ίδια θερμοκρασία και φέρονται σε επαφή διάμεσο ημιπερατή μεμβράνης , προς ποια κατεύθυνση θα διαχυθούν τα περισσότερα μόρια διαλύτη ;
Ασκήσεις
1. Υδατικό δ/μα C6H12O6  έχει περιεκτικότητα 3,6%w/v και βρίσκεται σε θερμοκρασία θ=270C. Ποια η ωσμωτική πίεση του δ/τος;                                         Απ: 4,92atm
2. Υδατικό δ/μα C6H12O6  έχει περιεκτικότητα 0,9%w/w και βρίσκεται σε θερμοκρασία θ=270C. Ποια η ωσμωτική πίεση του δ/τος αν γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα του δ/τος είναι d=1,1g/mL;                                                                                      Απ: 1,353atm
3. Δύο δ/τα που έχουν την ίδια θερμοκρασία είναι ισοτονικά. Το 1ο δ/μα έχει συγκέντρωση 0,1Μ σε C6H12O6  ενώ το 2ο δ/μα έχει περιεκτικότητα 0,8%w/v σε μια άγνωστη μοριακή ουσία Α. Ποιο είναι το Μr της ουσίας Α;                                                 Απ: 80
4. Πόσα g ουσίας Α με Mr=100 πρέπει να διαλύσουμε σε 400 mL νερού έτσι ώστε το μοριακό δ/μα (Δ1) που παράγεται να έχει ωσμωτική πίεση 9,84atm σε θερμοκρασία θ=1270C;   
                                                                                                        Απ 12 g
Το παραπάνω δ/μα διαχωρίζετε με ημιπερατή μεμβράνη με υδατικό δ/μα (Δ2) που έχει ίσο όγκο και ίδια θερμοκρασία με το αρχικό και περιέχει 1,8% w/v σε C6H12O6 . Θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της ώσμωσης ;                                   Απ : Δ2 προς το Δ1
5. Σε 300mL οργανικού διαλύτη διαλύονται 12,8g θείου και προκύπτει μοριακό δ/μα με ωσμωτική πίεση Π=4,1atm σε θερμοκρασία θ=270C. Ποια είναι η ατομικότητα του θείου; 
                                                                                                          Απ: 8


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου