Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

PLN: Personal Learning Network. Το Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου