Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

ΚΕΦ 1ο  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (σελίδες: 18-22)
ΚΕΦ 2ο  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ (σελίδες 43-66)
ΚΕΦ 3ο  ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ –ΑΛΑΤΑ – ΟΕΞΕΙΔΙΑ
  (σελίδες 84-87 , 92 και 99-105)
ΚΕΦ 4ο ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή, 4.1, 4.3, 4.4 (σελ. 127-136, 141-146)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

ΚΕΦ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (σελίδες 3-15)
ΚΕΦ 2ο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (σελίδες 38-56 και 59-63)
εκτός από τις υποενότητες:
·         «Γενικές παρασκευές αλκανίων» (σελ. 40–41 μέση) ΟΧΙ
·         «Προέλευση – παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 47–48 μέση) ΟΧΙ
«Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 54) ΟΧΙ

ΚΕΦ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ -  ΦΑΙΝΟΛΕΣ (σελίδες 80-88)
Η υποενότητα: «Παρασκευές» (σελ. 81 κάτω έως 83 άνω) ΟΧΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (σελίδες 101 – 106)
εκτός από την υποενότητα «παρασκευές» (σελ. 104) ΟΧΙ .

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2011

ΚΕΦ 1ο  ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Η υποενότητα «Δεσμός υδρογόνου» (σελ. 6-7) ΝΑΙ.
ΚΕΦ 2ο   ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (σελ 50-63)
Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗοsol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ
ΚΕΦ 3ο : ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.3 (σελ 83-88)
ΚΕΦ 4ο  ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (σελ 109-121)
ΚΕΦ 5ο ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ (σελ 145-156)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου