Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Επαναληπτικές ασκήσεις στα mol


Ε-1 Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω πίνακα, που αφορούν τα αέρια τα οποία αναγράφονται στην πρώτη στήλη.

m/g
όγκος σε STP/L
αριθμός mol
αριθμός μορίων
CO12,04 × 1023
Cl2

11,2


H2S
34Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Cl:35,5, Η:1, S:32.

Ε-2 Να κάνετε την αντιστοίχηση των στοιχείων που περιέχονται στις στήλες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
                       (Ι)                                (ΙΙ)                               (ΙΙΙ)                               (IV)
     αριθμός mol αερίου    μάζα αερίου        αριθμός μορίων        όγκος σε STP
             0,25 mol CH4                       4g                          6,02 . 1023                        5,6L
             0,5 mol C2H2                      17g                        3,01 . 1023                       22,4L
               1 mol NH3                        13g                       1,505 . 1023                      11,2L
Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ν:14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου