Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ασκήσεις στους Στοιχειομετρικούς υπολογισμούς Φάση 2η


Β-1  Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές :

1. Πόσα mol είναι οι παρακάτω ποσότητες :

α. 11,2L CH4 μετρημένα σε stp           β.  1,1g CO2                  γ. 12,04 1024 μόρια Η2Ο
δ. 0,5 g H2                        ε.  13,44L SO2 μετρημένα σε stp    ζ.  48,16 1021 μόρια Η2S         

2. Πόσα L σε stp είναι οι παρακάτω ποσότητες:

α. 8,8g CO2                                         β.  0,25 mol  ΝΗ3              γ. 6,02 1020 μόρια HCℓ
δ. 3,01 1022 μόρια SO2                        ε.  23,2g C4H10                     ζ.  20 mol O2


3. Πόσα μόρια υπάρχουν στις παρακάτω ποσότητες;

α. 8,96L ΝΟ2 μετρημένα σε stp          β.  6,8g ΝΗ3                           γ. 0,5mol SO3
δ. 1 g H2                                              ε.  2,24L CH4 μετρημένα σε stp   ζ.  0,02 mol N2


4. Πόσα g ζυγίζουν οι παρακάτω ποσότητες:

α. 1,12L H2S σε stp                             β.  2,5 mol  HNO3                γ. 3,01 1022 μόρια C6H12O6
δ. 44,8L  C3H6 σε stp              ε.  23,2g C4H10                                          ζ.  20 mol O2

5. Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές :

α. 4,48L SO2 σε stp πόσα g ζυγίζουν;           
β.  17,6 g CO2 πόσα καταλαμβάνουν σε stp;                                
γ. 12,04 1024 μόρια C6H12 πόσα g ζυγίζουν;  
δ. 44,8L  C3H8 σε stp πόσα μόρια περιλαμβάνουν ;                         
ε.  12,8g Η2S πόσα μόρια περιλαμβάνουν ;                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου