Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ασκήσεις στους Στοιχειομετρικούς υπολογισμούς Φάση 1η


Ασκήσεις στους Στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Α-1 Να υπολογίσετε τις παρακάτω ποσότητες σε mol:
α. 2,24L αερίου CH4 σε stp                 β. 3,01 10­­­­­­­22 μόρια ΝΗ3            γ. 3,4g NH3

A-2 Να υπολογίσετε τις παρακάτω ποσότητες σε g:
α. 4,48L αερίου CO2 σε stp                 β. 12,04 10­­­­­­­24 μόρια H2O         γ. 0,02mol C2H4

A-3 Να υπολογίσετε τον αριθμός των μορίων που υπάρχουν στις παρακάτω ποσότητες:
α. 56L αερίου SO3 σε stp                    β. 24,08 10­­­­­­­20 μόρια ΗΙ            γ. 9g C6H12O6  

A-4 Να υπολογίσετε τις παρακάτω ποσότητες σε L μετρημένα σε stp:
α. 2,5mol H2S                          β. 3,01 10­­­­­­­23 μόρια ΝΟ2           γ. 2,2g C3H8
 
Τα Ar των στοιχείων βρίσκονται στο Γ- παράρτημα του σχολικού βιβλίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου