Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Διπλή αντικατάσταση 2η φάση


A-5 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:
 1) NaI + H2SO4  
2) CaS  + HNO3
3) K2SO4 + Ca(OH)2
4)  AgNO2 + AℓI3
5) K2SO3 + HCℓO2
4) FeBr3 +  KOH →
5)  Mg(OH)2 + PbI4
6)  H3PO4  + BaS →
7)  (NH4)2CO3 + NaOH →
8)  HCℓO4 + MgS →
9)  CaCO3  + HF →
10) FeSO4 + Ca3(PO4)2

A-6 Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:
1. υδροξείδιο του βαρίου + φωσφορικό κάλιο
2. βρωμιούχο του καλίου + νιτρικός μόλυβδος II
3. φωσφορικό οξύ + χλωριούχο κάλιο
4. θειούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του καλίου
5. χλωριούχος σίδηρος II + θειούχο νάτριο
6. θειικό αργίλιο + φθοριούχο νάτριο
7. νιτρικό μαγνήσιο + υδροξείδιο του καλίου
8. θειικό αμμώνιο + νιτρικό βάριο                  
9. ανθρακικό νάτριο + θειικό οξύ
10. νιτρικό ασβέστιο + χλωριούχο βάριο
11. ιωδιούχο νάτριο + νιτρικός μόλυβδος II
12. υδροξείδιο του βαρίου + νιτρικός ψευδάργυρος
13. νιτρικός μόλυβδος II + χλωριούχο ασβέστιο
14. ιωδιούχο αμμώνιo + θειικό οξύ
15. χλωριούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου
16. θειώδες νάτριο + φωσφορικό οξύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου