Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Αντιδράσεις εξουδετέρωσης

Άσκηση 1η
Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης :
1.                             ΝαΟΗ + Η2S       
2.                             ΗΒr +  Ba(OH)2
3.                             Η3PΟ4 + AgOH
4.                             NH3 + H2SO4
5.                             Ca(OH)­2 + H2CO3          
6.                             Fe(OH)3 + HCO4
7.                             Η2SO3  +  A(OH)3       
8.                             Α(ΟΗ)3 + Η2S
9.                             HI +  Mg(OH)2  
10.                        Η3PΟ4 + Mg(OH)2  
11.                        NH3 + HNO3
12.                        NH3 + Η3PΟ4
13.                        ΚΟΗ + ΗCN
14.                        Zn(OH)2 + HBrO2
15.                        CuOH +  H2S
16.                        Pb(OH)4 + HCO3
17.                        Fe(OH)3 + H3PO4

Άσκηση 2η  Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις :
1. CO2 + KOH →                                            2. K2O + H2SO3
3. CaO + HNO3  →                                        3. N2O5 + NaOH →
4. H2S + Fe2O3 →                                          4. Mg(OH)2 + SO2
5. CuO + HCO →                                         6. C2O5 + AgOH →
6. HCN + BaO →                                           7. P2O5 + Ca(OH)2
8. SO3 + MgO →                                           9. N2O3 + Cu2O →
10. HI + ZnO →                                             11. Fe2O3 + P2O3
12. HIO3 + Na2O →                                     13. SO2 + MgO →
14. Α2Ο3  + Αg2O →                                  15. C2O3 + PbO2 → 


New  Άσκηση 3η  Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις που γίνονται :
1. SO2 + Mg(OH)2                                  2. MgO + H3PO4
3. N2O3 + HNO3                                       3. Nα2Ο + FeO →
4. H2SO4 + CO2                                        4. Cα(OH)2 + N2O3
5. Ag2O + HNO2                                       6. C2O3 + A(OH)3
6. H2CO3 + K2O →                                       7. P2O3+ FeO →
8. C2O5 + BaO →                                        9.   N2O5 + CuO →
10. H2S + Cu2O →                                       11. Fe2O3 + SO3
12. SO2 + Na2O →                                      13. P2O3 + CaO →
14. Α2Ο3  + ZnO →                                     15. C2O7 + CrO3            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου