Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Οξείδια

Οξείδια  ΣxΟψ

1. Να συμπληρώσετε τα κενά :

α. Τα οξείδια των ……………… (μετάλλων/ αμετάλλων) είναι συνήθως βασικά οξείδια.
Το CaO ………….. ( ονομασία) είναι ………… οξείδιο. Το CaO προκύπτει με αφαίρεση ……………. από το Ca(OH)2. To CaO είναι …….της του Ca(OH)2.
β. Το CO2 είναι …………. οξείδιο. Τα οξείδια των ………………..(μετάλλων/ αμετάλλων)είναι συνήθως 
………………………….. οξείδια και προκύπτουν με αφαίρεση ……………… από τα οξυγονούχα οξέα δηλ είναι …………τες οξέων.

2. Να συμπληρώσετε τα κενά :

Οξέα
Όξινο Οξείδιο
Ονομασία
Η2SO4
-H2O
SO3
τριοξείδιο του θείου
ΗCℓO3Η2CO3ΗNO3Η3PO4ΗNO2ΗCℓOΗ2SO3ΗCℓO4
3. Να συμπληρώσετε τα κενά:
Βάσεις
Βασικό Οξείδιο
Ονομασία
Ca(OH)2
-H2O
CaO
Οξείδιο του Ca
KOHMg(OH)2CuOHFe(OH)3Pb(OH)4AgOHCu(OH)2NaOH
4. Ποια από τα παρακάτω οξείδια είναι όξινα , βασικά και ποια επαμφοτερίζοντα; Να ονομαστούν:
BaO
K2O
P2O3
FeO
ZnO
N2O5
CO2
Aℓ2O3
SO3
SO2


5. Να συμπληρώσετε τα κενά:

Οξείδια
Οξύ / Βάση
Να2Ο
+H2O
2ΝαΟΗ
SO2


MgO


Cℓ2O5


Cℓ2O3


Fe2O­3


ΒαΟ


CO2


Cu2O


N2O5


N2O3


I2O7


P2O5Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου