Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων


Φάση 1η  
Α-1 Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης
H2S

μη οξυγονούχο οξύ
Ca(OH)2


Η2CO3


H2SO3


Fe(OΗ)3


H3PO4


ΗCℓO4


ΗΝΟ2


Pb(ΟΗ)4


ΑgOΗ


ΗΙ


ΗΒrO


Pb(OH)2


HCN


 Aℓ(OH)3Α-2 Να γράψετε τους χημικούς τύπους στις παρακάτω ενώσεις:

Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης

Υδροφθόριο


υδροξείδιο του Fe(III)


θειώδες οξύ


υδροξείδιο του βαρίου


υδροξείδιο του Cu (I)


Υποχλωριώδες οξύ


υδροκυάνιο


υδροξείδιο του χρωμίου (VI) 


υδροξείδιο του ασβεστίου


υδροξείδιο του Zn


νιτρικό οξύ


υπεριωδικό οξύ  


Υδρόθειο


θειικό οξύ


Φωσφορικό οξύ


υδροξείδιο του μολύβδου (ΙΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου