Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Θερμοχημεία : Ασκήσεις με έλλειμμα -περίσσεια.

Φάση 1η 
 
Α-1 4,48L Cℓ2 μετρημένα σε stp αντιδρούν σε κατάλληλες συνθήκες με 0,6g Η2 . Να βρεθούν :
α. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται.
β.  Η ποσότητα του HCℓ που παράγεται.
Δίνεται ΔΗf (HCℓ)=-84Κcal/mol (Ar H=1 Cℓ=35,5)

Α-2 Αναμιγνύουμε 400mL υδατικού δ/τος HCℓ με 100mL υδατικού δ/τος ΚΟΗ 0,5Μ. Να βρεθούν :
α. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται.
β.  Η συγκέντρωση του άλατος που παράγεται;
Δίνεται ΔΗn=-57Κj/mol

Α-3 Αναμιγνύουμε 200mL υδατικού δ/τος H2SO4 0,4Μ με 200mL υδατικού δ/τος Cα(ΟΗ)2 0,5Μ. Να βρεθούν :
α. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται.
β.  Η συγκέντρωση του άλατος που παράγεται;
Δίνεται ΔΗn=-57Κj/mol 

Φάση 2η
Β-1 Ποιο ποσό θερμότητας θα εκλυθεί αν αναμίξουμε :
α. 400mL δ/τος ΚΟΗ 0,2Μ με 600mL δ/τος Η2SO4 0,1M;
β.  200mL δ/τος Cα(OH)2 1M με 500mL δ/τος HBr 0,2M;
γ.  500mL δ/τος Α(ΟΗ)3  0,4Μ με 500mL δ/τος Η2SO3 0,3M;
Δίνεται ΔΗn=-57Κj/mol
                                                                                                Απ: 4,56kJ/  5,7Kj /  17,1Kj
Β-2 Σε ένα κλειστό δοχείο εισάγονται 4,48LΝ2(g) μετρημένα σε stp και 1,8g Η2(g). Το μίγμα σε κατάλληλες συνθήκες αντιδρά και σχηματίζει ΝΗ3.
Να βρεθούν :
α. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται.
β. Ποιος όγκος ΝΗ3 σχηματίζεται σε πίεση P=4,1atm και σε θερμοκρασία 270C;
Δίνεται ΔΗf (ΝΗ3)=-40Κj/mol (Ar H=1) και R=0,082atmL/molK
                                                                                                Απ: 16kJ-2,4L
Β-3  Σε θερμιδόμετρο τύπου «βόμβα» εισάγονται στο δοχείο αντίδρασης 1,6g S και 2,24L Ο2 μετρημένα σε stp. Επίσης στο δοχείο που περιβάλλει το δοχείο αντίδρασης έχουν τοποθετηθεί 500g νερού που έχει θερμοκρασία 170C. Πραγματοποιείται η αντίδραση μεταξύ του S και του Ο2 και σχηματίζεται SO3. Να βρεθούν :
α. Το ποσό θερμότητας που εκλύεται.
β. Η τελική θερμοκρασία του νερού.
γ. Η ποσότητα του SO3 που σχηματίζεται.
Δίνονται ΔΗf (SO3)=-84Κj/mol (Ar S=32 ,O=16) , cνερού=4,2j/g grad   Απ: 4,2Κj/190C/4g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου