Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Καύση οργανικών ουσιών1. Να γίνουν οι τέλειες καύσεις :
α.         C4H10 + O2
β.         C8H14 + O2
γ.         C2H2 + O2  
δ.         εξάνιο  + O2  
ε.         προπένιο + Ο2
στ.       βουταδιένιο + O2  
ζ.         αλκανίου + O2  
η.         αλκενίου + O2  
θ.         αλκαδιένιο + O2  
ι.          υδρογονάνθρακα + O2  
κ.         CH3-CH=CH-CH2-CH3 + O2  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου