Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Ωσμωτική πίεση

Ωσμωτική πίεση

Ασκήσεις

1. Υδατικό δ/μα C6H12O6  έχει περιεκτικότητα 3,6%w/v και βρίσκεται σε θερμοκρασία θ=270C. Ποια η ωσμωτική πίεση του δ/τος;

2. Υδατικό δ/μα C6H12O6  έχει περιεκτικότητα 9%w/w και βρίσκεται σε θερμοκρασία θ=1270C. Ποια η ωσμωτική πίεση του δ/τος αν γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα του δ/τος είναι d=1,1g/mL;

3. Δύο δ/τα που έχουν την ίδια θερμοκρασία είναι ισοτονικά. Το 1ο δ/μα έχει συγκέντρωση 0,1Μ σε C6H12O6  ενώ το 2ο δ/μα έχει περιεκτικότητα 0,8%w/v σε μια άγνωστη μοριακή ουσία Α. Ποιο είναι το Μr της ουσίας Α;

4. Πόσα g ουσίας Α με Mr=100 πρέπει να διαλύσουμε σε 400 mL νερού έτσι ώστε το μοριακό δ/μα που παράγεται να έχει ωσμωτική πίεση 9,84atm σε θερμοκρασία θ=1270C;
Το παραπάνω δ/μα διαχωρίζετε με ημιπερατή μεμβράνη με υδατικό δ/μα που έχει ίσο όγκο και ίδια θερμοκρασία με το αρχικό και περιέχει 1,8% w/v σε C6H12O6 . Θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της ώσμωσης ;

5. Σε 500mL οργανικού διαλύτη διαλύονται 12,8g θείου και προκύπτει μοριακό δ/μα με ωσμωτική πίεση Π=4,1atm σε θερμοκρασία θ=2270C. Ποια είναι η ατομικότητα του θείου;  


New

6. Σε 500mL  υδατικού δ/τος 1,8%w/v C6H12O6  προσθέτουμε 500mL νερού και το δ/μα που προκύπτει έχει θερμοκρασία 1270C . Ποια η νέα ωσμωτική πίεση του δ/τος που προκύπτει ;

7. Σε 200mL δ/τος περιέχονται 36g C6H12O6 (Δ1) και έχει θερμοκρασία 1270C  . Το διάλυμα αυτό είναι ισοτονικό με ένα δ/μα ουρίας (ΝΗ2CONH2) 6%w/v (Δ2). Ποια είναι η θερμοκρασία του Δ2;

8. Σε 1L δ/τος C6H12O6 0,1Μ προσθέτουμε 18g C6H12O6 και προκύπτει νέο δ/μα όγκου 1L. Αν η θερμοκρασία παραμένει σταθερή ποια είναι % μεταβολή της ωσμωτικής πίεσης ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου