Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Ασκήσεις στα διαλύματα (Συνέχεια)


Ασκήσεις στα διαλύματα (Συνέχεια)

Γ1. Διαθέτουμε 500g Δ /τος ΚΟΗ με περιεκτικότητα 8%w/v και πυκνότητα d=1,25g/mL.
α. Πόσα g νερού και πόσα g ΚΟΗ υπάρχουν στο παραπάνω δ/μα ;
β. Ποια είναι η %w/w του δ/τος σε ΚΟΗ;

Γ2. Διαθέτουμε 200mL Δ /τος ΚI με περιεκτικότητα 12%w/v και πυκνότητα d=1,2g/mL.
α. Πόσα g νερού και πόσα g ΚI υπάρχουν στο παραπάνω δ/μα ;
β. Ποια είναι η %w/w του δ/τος σε ΚΟΗ;

Γ3. Σε 380g νερού προσθέτουμε 20g γλυκόζης και προκύπτει δ/μα Δ1.
α. Ποια η %w/w του δ/τος σε γλυκόζη;
β. Aν η πυκνότητα του δ/τος είναι d=1,2g/mL να βρεθεί %w/v του δ/τος Δ1.

Γ4. Υδατικό δ/μα ΝΗ3 έχει περιεκτικότητα 2%w/w και πυκνότητα d=1,2g/mL. Ποια είναι η %w/v του δ/τος σε ΝΗ3;

Γ5. Υδατικό δ/μα ΝαΟΗ έχει περιεκτικότητα 6%w/v και πυκνότητα d=1,2g/mL. Ποια είναι η %w/w του δ/τος σε ΝαΟΗ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου