Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Pharaoh's Snakes
Υδραργύρου (ΙΙ) θειοκυανικού είναι λευκή αδιάλυτη σκόνη, που μπορεί να ληφθεί ως ίζημα στην αντίδραση του υδραργύρου (ΙΙ) χλωριούχο ή νιτρικό με θειοκυανικό κάλιο. Όπως και όλες οι άλλες ενώσεις υδραργύρου, είναι εξαιρετικά τοξικά, ώστε το πείραμα πρέπει να πραγματοποιείται σε απαγωγό .
Όταν ο υδράργυρος (ΙΙ) θειοκυανικού αναφλέγεται αποσυντίθεται, δίνοντας ογκώδη καφετί μάζα που είναι αδιάλυτη στο νερό. Αυτό αποτέλεσε προϊόν είναι κυρίως νιτρίδιο του άνθρακα, C3N4. Η κύρια αντίδραση εκπροσωπείται με την ακόλουθη εξίσωση:


Μετά την θέρμανση C3N4 μερικώς αναλύεται σε δικυάνιο και αζώτου:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου