Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Αντιδράσεις ανόργανης χημείας (επανάληψη)Ε-1 Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις :
1.  Σίδηρος + υδροχλώριο →
2. υδρογόνο  + βρώμιο →
3. χλώριο + υδροϊώδιο →
4. υδροξείδιο του καλίου + φωσφορικό οξύ →
5. χλωριούχος σίδηρος (ΙΙ) + νιτρικός άργυρος →
6. ανθρακικό νάτριο + θειικό οξύ →
7. νάτριο + νερό  →
8. νιτρικό οξύ + υδροξείδιο του αργιλίου →
9. αμμωνία + ανθρακικό οξύ →
10. χλωριούχο αμμώνιο + υδροξείδιο του ασβεστίου →
Να βρεθούν οι κατηγορίες που ανήκουν οι παραπάνω αντιδράσεις.

Ε-2 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις :
1.  …………… + ………….. → Cu(NO3)2  + Ag
2. …………….. + ………….. → HC
3.  …………….. + ………….. → KF + S
4. ……………… + ……………→ CαSO3 + H2O
5. …………….. + ………….. →  (NH4)2S
6. …………….. + ………….. →  NαCO3 + H2S
7. …………….. + ………….. →  KBr + CO2 + H2O
Να βρεθούν οι κατηγορίες που ανήκουν οι παραπάνω αντιδράσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου