Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Ασκήσεις στις αντιδράσεις

Άσκηση 1η

Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις :

Zn + HBr →

Fe + H2SO4

Cu + AgNO3

Sn + HCl →

H2 + AgCl →

Zn + AuCl3

Al + Cr2O3

Zn + H3PO4

Fe + SnSO4

Pb + HCl →

Fe + CaCl2

Cu + HCl →

Bα + H2O →

K + H2O →

Cu + H2O →

Cl2 + MgBr2

Cl2 + KI →

Br2 + NaCl →

Cl2 + H2S →

Mg + H2O →

Άσκηση 2η

Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις σύνθεσης και αποσύνθεσης :

Η2 + Βr2

…… → H2 + S

Cu + O2

…… → Nα + O2

C + O2

……… → Hg + O2

Al + O2

…………→ C + O2

Fe + S →

…………→H2 + N2

N2 + H2

 

…… + ….. → HF

 

…… + …… →N2O4

 

…… + …… →PH3

 

…… → H2O2

 

Άσκηση 3η

Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης :

1. ΝαΟΗ + Η2S →

2. ΗΒr + Ba(OH)2

3. Η34 + AgOH →

4. NH3 + H2SO4

5. Ca(OH)­2 + H2CO3

6. Fe(OH)3 + HCℓO4

7. Η2SO3 + Aℓ(OH)3

8. Αℓ(ΟΗ)3 + Η2S →

9. HI + Mg(OH)2

10. Η34 + Mg(OH)2

11. NH3 + HNO3

12. NH3 + Η34

13. ΚΟΗ + ΗCN →

14. Zn(OH)2 + HBrO2

15. CuOH + H2S →

16. Pb(OH)4 + HCℓO3

17. Fe(OH)3 + H3PO4

Άσκηση 4η

Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης:

1. ………….. + …………… → ΚCℓ + H2O

2. …………….+ …………… → CaSO4 + H2O

3. …………….+ …………… → Na2CO3 + H2O

4. …………….+ …………… → NH4CℓO4

5. …………….+ …………… → MgI2 + H2O

6. …………….+ …………… → Aℓ2(SO4)3 + H2O

7. …………….+ …………… → Fe(NO2)3 + H2O

8. …………….+ …………… → (NH4)2SO3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου