Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Επαναληπτικές ασκήσεις Α΄ λυκείου Κεφ 2 και 3.


Α-1 Δίνονται τα στοιχεία :
19Κ ,  16S ,  7N , 20Ca , 13Al , 9F.
i.  Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή τους σε στιβάδες.
ii. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του ΠΠ ανήκει το κάθε στοιχείο;
iii.Ποιος ο Ηλ. Τύπος των ενώσεων μεταξύ των στοιχείων :
α) 19Κ και 16S                  β) 7N και 9F    
γ) 20Ca και 7N                 δ) 20Ca και 1Η      
ε) 1Η , 6C και 7N
Α-2 i. Ποιος ο αριθμός οξείδωσης του Ν στις παρακάτω ενώσεις ;
α) ΝΗ3            β) Fe(NO3)3              γ) Μg(NO2)2              δ) Ν2Ο4
ii. Ποιος ο αριθμός οξείδωσης του C στα παρακάτω ιόντα;
α) CO4-                     β) CO-                       γ) CO2-
Α-3 Να γράψετε τους χημικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων :
α) υδροϊώδιο                     β) υδροξείδιο του μαγνησίου   
γ) θειούχο αργίλιο             δ) θειώδες ασβέστιο
ε) οξείδιο του χαλκού (ΙΙ)   στ) τριοξείδιο του αζώτου
Α-4 Να ονομάσετε τις  παρακάτω χημικές ενώσεις :
α) KCN                                                β) (NH4)2SO4            
γ) Cu(OH)2                                                     δ) HNO2
ε) A(CO3)3                                                   στ) N2O5
ζ)  FeS                                                 η) ZnO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου