Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Ονοματολογία Ανόργανων ενώσεων New

Απαντήσεις εδώ

Α-1 Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις:
Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης
H2S
Ca(OH)2
K2CO3
H2SO3
FeO
H3PO4
NH4CℓO4
NH3
PbI4
MgO
N2O5
Fe2(SO3)3
Pb(OH)2
BaS
K2O
Α-2 Να γράψετε τους χημικούς τύπους στις παρακάτω ενώσεις:
Χημική Ένωση Ονομασία Κατηγορία Χημικής ένωσης

Υδροφθόριο

Νιτρικός Fe(III)

οξείδιο του Αργύρου

επτοξείδιο του Cl

Βρωμιούχος Cu (I)

Υποχλωριώδες οξύ

Τριοξείδιο του S

κυανιούχος Fe (II)

οξείδιο του Pb (IV)

υδροξείδιο του Zn

διοξείδιο του Αζώτου

Υπερχλωρικό Ασβέστιο

Υδρόθειο

θειώδες οξύ

Φωσφορικό Αργίλιο

τετροξείδιο του Αζώτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου