Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Αριθμός οξείδωσης και πολυατομικά ιόντα ...

Αριθμός οξείδωσης για τα χημικά στοιχεία :
1. Για τις ιοντικές ενώσεις είναι το  Πραγματικό φορτίο του ιόντος. 
πχ   Ca2+ Cℓ2 1-      ΑΟ Ca = + 2 AO Cℓ =-1
2. Για τις ομοιοπολικές ενώσεις : Δεν υπάρχουν πραγματικά φορτία στις ομοιοπολικές ενώσεις ..
Αριθμός οξείδωσης είναι το φαινομενικό φορτίο που θα είχε ένα στοιχείο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο πιο ηλεκτρνητικό στοιχείο. 
πχ
clip_image002
AO C = -4 AO H =+1
Κυριότεροι Αριθμοί οξείδωσης των Στοιχείων

Μέταλλα
Αμέταλλα
+1 K Na Ag
+2 Ca Mg Ba Zn
+3 Al

   

+1 +2 Cu Hg
+2 +3 Fe Ni
+2 +4 Pb Sn
+2 +4 +7 Mn
+3 +6 Cr
Η +1 ( υδρίδια –1)
Ο –2 (υπροξείδια –1, F2O+2)
F -1
Cl,Br, J –1 ( +1+3 +5 +7)
S -2 ( +4 +6)
N,P -3 ( +3 +5)
C -4 …. +4

Κανόνες για τον αριθμό οξείδωσης των στοιχείων.
1. Όλα τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση έχουν αριθμό οξείδωσης ΜΗΔΕΝ.
πχ  Να 0     Fe 0           Cℓ20 κτλ
2. Το υδρογόνο Η έχει ΑΟ=+1 εκτός από τις ενώσεις του με τα μέταλλα (Υδρίδια)  που έχει ΑΟ=-1.
3. Το οξυγόνο έχει ΑΟ = –2 εκτός από την ένωση του με το F που έχει +2  ( F  - O –F ) και τα υπεροξείδια στα οποία έχει ΑΟ=-1 ( Η –Ο – Η).
4. Τα μέταλλα έχουν πάντα θετικό ΑΟ εφόσον παρουσιά-ζουν την τάση να δίνουν ηλεκτρόνια.
πχ ΙΑ ομάδα του ΠΠ έχουν ΑΟ=+1 (Κ,Να…)
ΙΙΑ ομάδα του ΠΠ έχουν ΑΟ=+2 (Ca , Mg, Ba ,…)
5. Το F έχει πάντα ΑΟ =-1.
6. Το αλγεβρικό άθροισμα των ΑΟ των στοιχείων σε μια χημική ένωση είναι ίσο με το ΜΗΔΕΝ.
πχ.
Το Κ έχει ΑΟ=+1 το Mn έχει πολλούς ΑΟ έστω x και το Ο έχει
ΑΟ=-2
KMnO4 :  1(+1) + 1x +4(-2)=0 δηλ x=+7
7. Το αλγεβρικό άθροισμα των ΑΟ των στοιχείων σε ένα ιόν είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος.
πχ.
Ο P έχει πολλούς ΑΟ όταν ενώνεται με το οξυγόνο , έστω x ο ΑΟ του το Ο έχει ΑΟ=-2.
Για το ιόν  PO43-        1x +4(-2)= – 3  δηλ x=+5

E-1 Να βρεθεί  ΑΟ του Cl στην ένωση Cα (CℓO4)2
K2Cr2O7        ΑΟ Cr =;                 ΗΝΟ3            ΑΟ Ν =;
ΝΗ3                  ΑΟ Ν =;                 (ΝΗ4)2S      ΑΟ Ν =;
Μg3 (PO3)2    ΑΟ P =;
E-2 Να βρεθεί  ΑΟ των παρακάτω στοιχείων :
CrO42- ΑΟ Cr =;                         CℓO2-          ΑΟ Cℓ=;
CO32- ΑΟ C =;                             Cr2O72-     ΑΟ Cr =;
SO42- ΑΟ S=;
Απαντήσεις εδώ
Πολυατομικά Ιόντα
Στο σχηματισμό χημικών ενώσεων συμμετέχουν και τα πολυατομικά ιόντα (ιόντα των στοιχείων κυρίως με οξυγόνο).  
-ικό -ώδες ιόντα των αλογόνων
NO3clip_image002[86] νιτρικό NO2clip_image002[87] νιτρώδες ClO4clip_image002[88] υπερχλωρικό
CO3clip_image004[57] ανθρακικό --------- ClO3clip_image002[89] χλωρικό
SO4clip_image004[58] θειικό SO3clip_image004[59] θειώδες ClO2clip_image002[90] χλωριώδες
PO4clip_image006[13] φωσφορικό
ClOclip_image002[91] υποχλωριώδες


ΜnO4clip_image002[92] υπερμαγγανικό
CrΟ4clip_image004[60] χρωμικό
ΟΗclip_image002[93] υδροξείδιο
Cr2O7clip_image004[61] διχρωμικό
CNclip_image002[94] κυάνιο


NH4clip_image008[11] αμμώνιο
Γραφή ανόργανων χημικών ενώσεων
Για να γράψουμε μια ανόργανη χημική ένωση γράφουμε πρώτα το Θετικό τμήμα της και μετά το Αρνητικό τμήμα της.
Θx+ Aψ- → Θψ Ax
Αν γίνεται απλοποίηση στους εκθέτες την πραγματοποιούμε πριν από το χιαστί. Επίσης αν κάποιο από τα δύο τμήματα έχει παραπάνω από ένα στοιχείο τότε για να βάλλουμε δείκτη βάζουμε παρένθεση .
Παραδείγματα :
Αℓ3+2- → Αℓ23
2+ OH- → Cα(OH)2
Mg2+ SO42- → MgSO4
Ε-3 Να συμπληρώσετε τον επόμενο πίνακα :

Br- CIΟ4- S2- 32- 43- ΟΗ-
+

2+

ΝΗ4+

Αℓ3+

Η+

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου