Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Κ-4 Ασκήσεις με Kp
10. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται μια ποσότητα του σώματος Α η οποία αντιδρά σύμφωνα με την αντίδραση σε θερμοκρασία θ0C:
Α(g) clip_image002 2B(g)(g) . Αν το ποσοστό διάσπασης του α είναι 60% και η πίεση του μίγματος στη χημική ισορροπία είναι Pολ=11atm , να βρεθούν :
Ι. Η τιμή της Κp για την παραπάνω αντίδραση στους θ0C.
ΙΙ. Η αρχική πίεση στο δοχείο.
11. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται ισομοριακό μίγμα αερίων Α,Β το οποίο έχει όγκο 8,96L μετρημένα σε stp. Οι ποσότητες των αερίων αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση : Α(g) +B(g) clip_image002[1](g). Αν στη ΧΙ η πίεση του μίγματος είναι Pολ=4atm και η PΑ=1atm να βρεθούν :
Ι. Η απόδοση της αντίδρασης
ΙΙ. Η τιμή της KP.
12. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε θ=270C εισάγεται μια ποσότητα N2O4 το οποίο διασπάται σύμφωνα με την αντίδραση: N2O4 (g) clip_image002[2] 2NO2 (g) . Αν ο βαθμός διάσπασης του N2O4 είναι α=0,5 και η πίεση του μίγματος στη ΧΙ είναι Pολ= 6atm.
I. Να βρεθεί η τιμή του Kp στην παραπάνω θερμοκρασία.
II. Σε δοχείο όγκου V=4,1L στους θ=270C εισάγονται 0,4mol αερίου Ν2Ο4 το οποίο διασπάται σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. Ποιος ο βαθμός διάσπασης του Ν2Ο4 και ποια η τελική πίεση στο δοχείο;
13. Σε δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία 2Α(g) clip_image002[3]B(g) σε θερμοκρασία θ0C. Στη ΧΙ το βρέθηκε ότι είναι 40%v/v Β. Να βρεθεί η Kp αν η πίεση στο δοχείο είναι Pολ=1atm.
Ποια θα είναι η πίεση στο δοχείο αν το Α είναι 25%v/v σε θερμοκρασία θ0C;

1 σχόλιο: