Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Ασκήσεις στους υδρογονάνθρακες


Ασκήσεις στους υδρογονάνθρακες
1.  4,48L αιθενίου μετρημένα σε stp αντιδρούν με δ/μα Br2/CCℓ4 8%w/v. Πόσα mL δ/τος Br2 απαιτούνται για πλήρη αποχρωματισμό;
Ίση ποσότητα αιθενίου καίγεται πλήρως με την αιτούμενη αέρα 20%v/v. Πόσα L αέρα χρησιμοποιήσαμε μετρημένα σε stp ;

2. Πόσα g προπινίου μπορούν και αποχρωματίζουν πλήρως 200mL δ/τος Br2/CCℓ4 16%w/v ;
Ποια ποσότητα προϊόντος παράγονται με την παραπάνω αντίδραση ;

 3. Διαθέτουμε 5,6g 2-βουτενίου τα οποία αποχρωματίζουν πλήρως 500mL δ/τος Br2/CCℓ4. Ποια η %w/v του δ/τος Br2;
Πόσα L αερίου αιθινίου μετρημένα σε stp μπορούν να αποχρωματίσει η παραπάνω ποσότητα του δ/τος Br2 ;

4. Μια ποσότητα 1-προπανόλης διέρχεται από πυκνό H2SO4/1700C και αφυδατώνονται πλήρως. Από την παραπάνω αντίδραση σχηματίζεται ένα αέριο Α το οποίο στη συνέχεια αντιδρά πλήρως με 500mL δ/τος Βr2/CCℓ4 . Το προϊόν που σχηματίζεται αντιδρά πλήρως με δ/μα ΝαΟΗ/αλκοολικό και σχηματίζεται αέριο Β με όγκο 3,36L μετρημένα σε stp . Ποια είναι η αρχική ποσότητα της 1-προπανόλης και ποια %w/v του δ/τος Βr2;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου