Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Επανάληψη Ασκήσεις Αραίωσης ανάμιξης συμπύκνωσης

1. Προσθέτουμε 2,24L αέριας ΝΗ3 μετρημένα σε stp σε 400ml νερού και προκύπτει δ/μα Δ1 που έχει όγκο 400ml.
α. Ποια η συγκέντρωση του δ/τος;
β. Σε 200ml από το Δ1 πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουμε έτσι ώστε να παρασκευαστεί ένα δ/μα Δ2 με περιεκτικότητα 0,34%w/v σε ΝΗ3;
γ. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ1 με ένα δ/μα Δ3 που περιέχει ΝΗ3 με συγκέντρωση 1Μ για να προκύψει δ/μα με περιεκτικότητα 0,68%w/w NH3 και πυκνότητας d=1,25g/ml.
Δίνονται Αr N=14 , H=1.
2. Σε 500ml νερού προσθέτουμε 4g ΝαΟΗ και σχηματίζεται ένα δ/μα Δ1 όγκου V=500ml.
α. Ποια η συγκέντρωση του δ/τος Δ1;
β. Σε 200ml από το δ/μα Δ1 προσθέτουμε 0,4g ΝαΟΗ(s). Ποια είναι η νέα συγκέντρωση του δ/τος που προκύπτει ;
γ. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ1 με ένα δ/μα Δ3 που περιέχει ΝαΟΗ με συγκέντρωση 0,04Μ για να προκύψει δ/μα με περιεκτικότητα 0,4%w/w ΝαΟΗ και πυκνότητας d=1,2g/ml.
Δίνονται Αr Nα=23 ,Ο=16, H=1.
3. Προσθέτουμε 3,4 g αέριας ΝΗ3 σε 500ml νερού και προκύπτει δ/μα Δ1 που έχει όγκο 500ml.
α. Ποια η συγκέντρωση του δ/τος;
β. Σε 250ml από το Δ1 πόσα ml νερού πρέπει να αφαιρέσουμε έτσι ώστε να παρασκευαστεί ένα δ/μα Δ2 με περιεκτικότητα 1,7 %w/v σε ΝΗ3;
γ. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ1 με ένα δ/μα Δ3 που περιέχει ΝΗ3 με συγκέντρωση 1Μ για να προκύψει δ/μα με περιεκτικότητα 0,68%w/w NH3 και πυκνότητας d=1,25g/ml.
Δίνονται Αr N=14 , H=1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου