Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Κεφ 1ο Ατομικά πρότυπα και Π.Π.

Επαναληπτικές ασκήσεις
1. Στοιχείο Χ διαθέτει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο στη στιβάδα n=4.
Α. Να βρεθούν οι δυνατοί ατομικοί αριθμοί ;
Β. Να γράψετε τις τετράδες των μονήρων ηλεκτρονίων για κάθε περίπτωση.
Γ. Αν το στοιχείο Χ γνωρίζουμε ότι σχηματίζει το πιο βασικό οξείδιο της περιόδου του να βρεθεί ο ατομικός του αριθμός και ο ηλετρονιακός τύπος του οξειδίου του.
Δ. Αν το στοιχείο Χ είναι το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο της περιόδου να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και να γίνει ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis για το οξύ HXO2.
Δίνετε ότι Ζ(Η)=1 Ζ(Ο)=8. 


2. Στοιχείο Α έχει ιόν με φορτίο 3+, το ιόν αυτό διαθέτει 5 ηλεκτρόνια με ℓ=2.
Α. Να βρεθεί ο μικρότερος ατομικός αριθμός του στοιχείου.
Β. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδες του στοιχείου Α και του ιόντος Α3+.
Γ. Να βρεθούν οι τετράδες κβαντικών αριθμών για τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας του στοιχείου Α.
Δ. Ποιος ο ατομικός αριθμός στοιχείου της ίδιας περιόδου με το Α που σχηματίζει το πιο όξινο οξείδιο; 


3. Στοιχείο Χ ανήκει στη 3η περίοδο του ΠΠ και έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει το πολύ 2 ημιπολικούς δεσμούς .
Α. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του Χ.
Β. Ποιοι οι Ηλ. Τύποι κατά Lewis των οξειδίων του ;
Γ. Τα οξείδια αυτά χαρακτηρίζονται όξινα ή βασικά; Ποιες αντιδράσεις δίνουν αυτά τα οξείδια αν διαλυθούν στο νερό;
Δ. Ποιοι οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων που έχουν ίδιο άθροισμα ms με το Χ αλλά ανήκουν στην 4η περίοδο του ΠΠ;


image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου