Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Κεφ 1ο Διαμοριακές Δυνάμεις 2009
 New Τεστ 1ο  Διαμοριακές δυμάμεις  (πολικά , μη πολικά μόρια , είδη διαμοριακών δυνάμεων ,σημείο βρασμού και διαλυτότητα ).  Πατήστε εδώ.

1 σχόλιο: