Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Καλοκαιρινή προετοιμασία 2009

Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές.
Μια νέα προσπάθεια στο δρόμο της γνώσεις αρχίζει :
Πρόγραμμα για την ύλη που θα διδαχθεί το καλοκαίρι του 2009


Ανόργανη χημεία

Οργανική χημεία

1η και 2η συνθήκη Bohr ασκήσεις με f,λ

Εισαγωγή ομάδες τύποι Ισομέρεια

Αλκύλια ονοματολογία άλλων ενώσεων

Σύγχρονο ατομικό πρότυπο Ατομικό τροχιακό

Προσθήκη στο δ.δ. και τον τριπλό δεσμό

Κβαντικοί αριθμοί , υποστιβάδες τροχιακά

στιβάδες ασκήσεις με μέγιστο αρ ηλεκτρονίων

Προσθήκη στο καρβονύλιο

Αρχές Δόμησης ηλεκτρονίων ασκήσεις

Προσθήκη στο CN και ασκήσεις

Εισαγωγή στον ΠΠ ομάδα περίοδος τομέας

ηλεκτρόνια σθένους μονήρη ηλεκτρόνια

Απόσπαση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου