Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Ονοματολογία Ανόργανων ενώσεων New

Α-1 Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις:
Χημική Ένωση
Ονομασία
Κατηγορία Χημικής ένωσης
H2S
Ca(OH)2
K2CO3
H2SO3
FeO
H3PO4
NH4CℓO4
NH3
PbI4
MgO
N2O5
Fe2(SO3)3
Pb(OH)2
BaS
K2O
Α-2 Να γράψετε τους χημικούς τύπους στις παρακάτω ενώσεις:
Χημική Ένωση Ονομασία Κατηγορία Χημικής ένωσης
Υδροφθόριο
Νιτρικός Fe(III)
οξείδιο του Αργύρου
επτοξείδιο του P


Βρωμιούχος Cu (I)
Υποχλωριώδες οξύ
Τριοξείδιο του S
κυανιούχος Fe (II)
οξείδιο του Pb (IV)
υδροξείδιο του Zn
διοξείδιο του Αζώτου


Υπερχλωρικό Ασβέστιο


Υδρόθειο


θειώδες οξύ
Φωσφορικό Αργίλιο
τετροξείδιο του Αζώτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου