Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Ομοιοπολικός Δεσμός

Ε-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων :

α. 15Α με 15Α

β. 16Β με 9Γ

γ. 15Α με 1Δ

δ. 14Ε με 35Ζ

ε. 6Θ με16Β

στ. 6Θ , 1Δ και 7Λ

Να γράψετε τον Ηλ. Τ , ΣΤ, ΜΤ.

α. Οι παραπάνω ενώσεις είναι μοριακές .

β. Οι δυνάμεις στους παραπάνω χημικούς δεσμούς είναι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.

γ. Η ένωση μεταξύ Β,Γ περιλαμβάνει τριπλό δεσμό.

δ. Υπάρχει το μόριο Ε2.

ε. Η ένωση ΑΗ3 είναι στερεό σώμα και είναι καλό αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.

στ. Οι ομοιοπολικές ενώσεις μπορεί να είναι και άλατα .

ζ. Το στοιχείο 15Α μπορεί να σχηματίσει 3 ομοιοπολικούς δεσμούς.

η. Στην ένωση Ο=Μ=Ο το στοιχείο Μ ανήκει στην 14η ομάδα του Π.Π. ( 6Ο).

Ομοιοπολικό δεσμός μεταξύ ομοίων και μεταξύ διαφορικών στοιχείων

Σύγκριση ιοντικού και ομοιοπολικού δεσμού .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου