Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Χημικοί δεσμοί :Ιοντικός Δεσμός

Ε-1 Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικών δεσμών στα παρακάτω ζεύγη στοιχείων. Να βρεθούν οι Ηλεκτρονικοί Τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;

α. 11A , 15Β

β. 13Γ , 15Δ

γ. 20Ε, 9Ζ

δ. 35Θ , 12Λ

ε. 13Γ , 8Μ

α. Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που σχηματίζονται ;

β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες :

1. Η ένωση που σχηματίζεται μεταξύ των στοιχείων Α και Β είναι στερεό σώμα σε συνθήκες δωματίου.

2. Τα ιόντα που σχηματίζουν την ένωση μεταξύ Α και Β έχουν αναλογία 1:1 στο κρυσταλλικό πλέγμα.

3. Η ένωση μεταξύ Γ και Μ είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Το 1Η δημιουργεί ιοντική ένωση με το στοιχείο Ε ο χημικός τύπος της οποίας είναι ΕΗ3 .

5. Όλες οι παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές ενώσεις άρα τήγματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου