Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Περιοδικός Πίνακας και ηλεκτρονιακή δομή στοιχείων ΙΙ

Ε-1 Ένα στοιχείο Χ βρίσκεται στην 4η περίοδο και την 17η ομάδα του ΠΠ.

Α. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ;

Β. Το στοιχείο Χ είναι ηλεκτροθετικό ή ηλεκτραρνητικό ;

Γ. Ποιο είναι το σταθερότερο ιόν του ;

Δ. Να διατάξτε τα παρακάτω στοιχεία με αυξανόμενο μέγεθος: Χ, 33As , 19K , 9F , 8O.

Ε-2 Το στοιχείο Χ διαθέτει ένα πολύ σταθερό ιόν τον οποίο έχει φορτίο +2 και έχει αποκτήσει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 10Ne.

Α. Να βρεθεί ο Ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Β. Ποια η θέση του στο ΠΠ ; Πως χαρακτηρίζεται το στοιχείο Χ μέταλλο ή αμέταλλο;

Γ. Να βρεθεί το στοιχείο Ψ το οποίο είναι στην ίδια ομάδα του ΠΠ με το Χ αλλά έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου