Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Αλκίνια

Ε-1. Να γίνουν οι αντιδράσεις :

α. 2,2-διβρώμο βουτάνιο + 2ΚΟΗ clip_image002

β. 1-προπανόλη clip_image004

γ. 1-βουτίνιο + 2ΗΙ →

δ. προπίνιο + 2Βr2

ε. 2-βουτίνιο + Η2Ο clip_image006

στ. 1-βουτίνιο + Να →

ζ. αιθίνιο + Να →

η. προπίνιο + CuCl + NH3

Ε-2 Να συμπληρωθούν ο αντιδράσεις:

1. …………………… + ……….. → CH3 – CH2 – CΞCH + 2KBr + 2Η2Ο

2. ……………………………….. + …………. → CH3CH=O

3. ……………………………..+ ……………. → CH3CH2-CO-CH3

4. ……………………………. + H2 → CH3CH2CH2CH=CH2

5. CH3 – CH2 – CΞCH + 2HI→ ……………………………………..

6. …………………………. + ………… →CH3 – CH2 – CΞCNα + ½ H2

7. ……………………+ ………. + ………→ CuCΞCCu + 2NH4Cl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου